Naujienos

Pakartotinai skelbiamas konkursas patalpų nuomai viešojo maitinimo paslaugoms teikti.

 1. Nuomojamų patalpų adresas: Renavo dvaro sodyba, Dvaro g. 2, Renavo kaimas, Mažeikių raj.
 2. Patalpų naudojimo paskirtis: Viešojo maitinimo paslaugos.
 3. Pradinė patalpų nuomos kaina mėnesiui: 101, 28 kv. m – 308.90 EUR (3.05 EUR/m²).
 4. Patalpų nuomos sutarties terminas: 5 m. su galimybe pratęsti.
 5. Paraiškas dalyvauti konkurse pateikti: Dvaro g. 2, Renavo kaimas, Mažeikių raj. kultūrinių renginių organizatorei – vadybininkei Renatai Vindašienei.
 6. Papildoma informacija teikiama adresu: Renavo dvaro sodyba, Dvaro g. 2, Renavo kaimas, Mažeikių raj., tel. 8-615-46031.
 7. Komisijos posėdis įvyks 2019 m. rugpjūčio 9 d. 15 val.
 8. Bankas ir sąskaita, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui: AB DNB bankas, banko kodas 40100, a/s LT784010051001860907.
 9. Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse (Paraiška1 priedas) priimamos tik skelbime nurodytu laiku ir nustatyta tvarka.
 10. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta negyvenamųjų pastatų ar patalpų, kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Patalpų nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
  10.2. juridinių asmenų registro patvirtintas išplėstinis išrašas ir juridinio asmens įstatų patvirtinta kopija;
  10.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  10.3. banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.