Skelbiamas pakartotinis (ketvirtą kartą) konkursas patalpų nuomai viešojo maitinimo paslaugoms teikti

Skelbiamas pakartotinis (trečią kartą) konkursas patalpų nuomai viešojo maitinimo paslaugoms teikti
2017 m. 11 gegužės d.
Skelbiamas pakartotinis (penktą kartą) konkursas patalpų nuomai viešojo maitinimo paslaugoms teikti
2017 m. 25 gegužės d.

Skelbiamas pakartotinis (ketvirtą kartą) konkursas patalpų nuomai viešojo maitinimo paslaugoms teikti

  1. Nuomojamų patalpų adresas: Renavo dvaro sodyba, Dvaro g. 2, Renavo kaimas, Mažeikių raj.
  2. Patalpų naudojimo paskirtis:  Viešojo maitinimo paslaugos.
  3. Pradinė patalpų nuomos kaina mėnesiui: 101, 28 kv. m – 154,45  EUR (1,52 EUR/m²).
  4. Patalpų nuomos sutarties terminas: 10 metų.
  5. Paraiškas dalyvauti konkurse pateikti: Dvaro g. 2, Renavo kaimas, Mažeikių raj. kultūrinių renginių organizatorei – vadybininkei Renatai Vindašienei.
  6. Papildoma informacija teikiama adresu: Renavo dvaro sodyba, Dvaro g. 2, Renavo kaimas, Mažeikių raj.,   tel. 8-615-46031.
  7. Komisijos posėdis įvyks 2017 m. gegužės 25 d. 15 val.
  8. Bankas ir sąskaita, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui: AB DNB bankas, banko kodas 40100, a/s LT784010051001860907.
  9. Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse (Paraiška1 priedas) priimamos tik skelbime nurodytu laiku ir nustatyta tvarka.
  10. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta negyvenamųjų pastatų ar patalpų, kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Patalpų nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

10.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

10.2.  juridinių asmenų registro patvirtintas išplėstinis išrašas ir juridinio asmens įstatų patvirtinta kopija;

10.3. banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status