Dėmesio, skelbiamas pakartotinis konkursas patalpų nuomai viešojo maitinimo paslaugoms teikti!

Koncertas „Muzika akimirkai“ liepos 23 d.
2021 m. 6 liepos d.
Muzikinis klasikos spektaklis „Tu dieviška, Maria Callas!“ 2021 m. rugpjūčio 8 d. 19:00 val.
2021 m. 12 liepos d.

Dėmesio, skelbiamas pakartotinis konkursas patalpų nuomai viešojo maitinimo paslaugoms teikti!

Skelbiamas pakartotinis konkursas patalpų nuomai viešojo maitinimo paslaugoms teikti

Paraiška

 

  1. Nuomojamų patalpų adresas: Renavo dvaro sodyba, Dvaro g. 2, Renavo k., Mažeikių raj.

 

  1. Patalpų naudojimo paskirtis:  Viešojo maitinimo paslaugos.

 

  1. Pradinė patalpų nuomos kaina mėnesiui: 85,85 m² – 130,49 EUR (1,52 EUR/m²).

 

  1. Patalpų nuomos sutarties terminas: 5 metai.

 

  1. Paraiškas dalyvauti konkurse pateikti Dvaro g. 2, Renavo kaimas, Mažeikių raj., kultūros projektų administratorei Vilmai Vžesniauskienei. Paraiškų teikimo terminas: nuo nuo 2021 m. liepos 7 d. iki 2021 m. liepos 14 d. 11.30 val.

 

  1. Papildoma informacija teikiama adresu: Renavo dvaro sodyba, Dvaro g. 2, Renavo k., Mažeikių raj., tel. 8-620-37506.

 

  1. Komisijos posėdis įvyks 2021 liepos 14 d. 12.00 val. 

 

  1. Bankas ir sąskaita, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui: AB DNB bankas, banko kodas 40100, a/s LT784010051001860907.

 

  1. Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse (Paraiška1 priedas) priimamos tik skelbime nurodytu terminu ir nustatyta tvarka.

 

  1. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino Paraiškas pateikia Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos administracijai  tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku. Konkurso dalyviai pateikia/atsiunčia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta negyvenamųjų patalpų, kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“ bei dalyvio vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas. Voke turi būti pateikta:

10.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

10.2.  juridinių asmenų registro patvirtintas išplėstinis išrašas ir juridinio asmens įstatų patvirtinta kopija;

10.3. banko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam įnašui.

 

                                                           Mažeikių r. Renavo dvaro sodybos administracija

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status