Skelbiame fotografijų konkursą „Mano sodas“ 🌳📷🌳🍏

  🌸🌳🍏  Renavo dvaro sodybos projektas „Obels žiede – istorijos ir meno krislai“ 🍏🌳🌸
2022 m. 20 liepos d.
Dėmesio! Š.m. rugpjūčio 5, 6, 7 ir 13 dienomis visoje dvaro sodybos teritorijoje lankytojų nepriimsime ⛔🙂🖐
2022 m. 26 liepos d.

Skelbiame fotografijų konkursą „Mano sodas“ 🌳📷🌳🍏

       Skelbiame Jums mūsų organizuojamą visuomenei fotografijų konkursą „Mano sodas“ 📷🌸🌳🍏

          Dalyvauti foto konkurse galite visi 😉 – kam patinka istoriniai vaismedžių sodai ar pavieniai dar išlikę jų seni įstabių formų medžiai, kas stebite gyvuosius ir negyvuosius gamtos elementus, kas mėgstate fotografuoti. Tad čiupkite fotokameras ir pagaukite jus jaudinančias akimirkas sode. O gal turite kiek anksčiau užfiksuotų nuostabių kadrų brandžiame sode ar senolio vaismedžio gyvenimo momentų?
Lauksime Jūsų fotografijų, dalinsimės jomis, o komisijos atrinktieji darbai bus apdovanoti 🙂
           Išsamius foto konkurso nuostatus rasite žemiau.

                         

Foto: Nomedos Vėlavičienės
           Šis Jūsų fotografijų konkursas – tai dalis projekte „Obels žiede – istorijos ir meno krislai“ numatytų veiklų, renginių, kuriais siekiame aktualizuoti senąjį dvaro sodą, nuo mūsų pasaulėjautoje turinčio sakralinės reikšmės, iki erdvės, skatinančios kūrybiškumą, saviraišką, savo etninės tapatybės gilesnį pažinimą. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Mažeikių rajono savivaldybė.

Nepatingėkite, raskite savo gražiausias pagautas akimirkas ir siųskite mums el. paštu : 

renavomuziejus@gmail.com

📷🌸📸🍏📷🌳📸🌸📷🍏📸

FOTO KONKURSO „MANO SODAS“ NUOSTATAI:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fotografijų konkurso „Mano sodas“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, darbų pateikimą ir vertinimą.
2. Konkursą organizuoja Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba (toliau – Dvaro sodyba).
3. Konkursas skirtas atskleisti savo santykį su brandaus vaismedžių sodu, tokiu kaip Renavo dvaro sodai, parodyti jo medžių ar derliaus grožį, reikšmę, žadinamas emocijas.

II. KONKURSO DALYVIAI
4. Konkurso dalyviai: visi norintys dalyvauti.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
5. Fotografijų konkursas skelbiamas socialinio tinklo https://www.facebook.com/Renavo-dvaro-sodyba paskyroje bei internetinėje svetainėje www.renavodvaras.lt
6. Darbus konkursui dalyviai gali pateikti nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d., siųsti el. paštu renavomuziejus@gmail.com.

Darbai, atitinkantys konkurso sąlygas, bus viešinami socialinio tinklo https://www.facebook.com/Renavo-dvaro-sodyba paskyroje, internetinėje svetainėje www.renavodvaras.lt, o komisijos atrinktieji – eksponuojami Renavo dvaro sodyboje.
7. Konkurso balsavimas vyks 2022 m. spalio 1 d. – 2022 m. spalio 8 d.
8. Konkurso laimėtojai bus paskelbti 2022 m. lapkričio 14 d.
9. Fotografijų konkurso sąlygos:
9.1. dalyvis vertinimui pateikia ne daugiau nei 3 skirtingas fotografijas JPG formatu, ne mažiau 1 MB dydžio nuotraukas (apie 1200×800 pikselių). Komisijos atrinktų eksponavimui fotografijų dydis turi būti ne mažesnis nei 3000×2000 pikselių.
9.2. konkursui pateiktose fotografijose turi atsispindėti seno vaismedžių sodo tema: fotokamera užfiksuoti momentai sode bet kuriuo metų laiku, atskleistas senų vaismedžių grožis ar vaisių derlius, sodo bioįvairovė, konkurso dalyvio pojūtis, santykis su sodais, požiūris į jų įvairiapusę reikšmę, būklę ir keliamas emocijas.
9.3. autorius, siųsdamas fotografijas konkursui, sutinka, kad jo darbas (-ai), vardas, pavardė, amžius, darbo (-ų) pavadinimas (-ai) gali būti viešinami 5 punkte nurodytoje internetinėje svetainėje, socialinėje paskyroje.
9.4. autorius, siųsdamas fotografiją nurodytu el. paštu, turi nurodyti šiuos duomenis: autoriaus vardas, pavardė, amžius, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vietovė, nuotraukos pavadinimas.
9.5. konkurso dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
10. Vertinimas:
10.1. pateiktus darbus vertins Dvaro sodybos sudaryta komisija ir socialinės paskyros https://www.facebook.com/Renavo-dvaro-sodyba lankytojai, pridėdami reakcijos ikoną „ “ prie patikusio darbo. Balsai iš paskyros lankytojų bei komisijos bus sumuojami ir išrenkami 5 prizinių vietų nugalėtojai.
10.2. darbai, neatitinkantys reikalavimų, nurodytų 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. punktuose, nebus vertinami.
10.4. vertinimo komisija, vertindama fotografijos konkurso dalyvių darbus, vadovaujasi šiais kriterijais:
10.4.1. nuotraukų kokybė,
10.4.2. patrauklumas ir vaizdingumas,
10.4.3. sodo temos atskleidimas.
10.5. Dvaro sodyba pasilieka teisę atsiklaususi fotografijų autorių ir gavusi jų sutikimą el. paštu neatlygintinai eksponuoti darbus parodose, spausdinti savo leidiniuose bei kitaip jas viešai publikuoti (nurodant autorystę).

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Penkių geriausių fotografijų autoriai bus apdovanojami Renavo dvaro sodybos padėkos raštais ir kitais prizais, bei pažymėti jų kaip prizininkų darbai bus eksponuojami parodoje Renavo dvaro sodyboje.

12. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu: renavomuziejus@gmail.com
13. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus.
______________________

📷🌸📸🍏📷🌳📸🌸📷🍏📸

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status