Renavo parkas (51,4 ha ploto) – vienas reprezentacinių Lietuvos dvarų parkų. Įkurtas raiškiame reljefe, turintis gilią istorinę praeitį bei išsaugojęs pirmykštės gamtos pradą. 1958 m. parkas paskelbtas valstybės saugomu, o 1986 m. parkui suteiktas respublikinės reikšmės gamtos paminklo statusas. Renavo parke auga 70 rūšių vietiniai ir 12 rūšių introdukuoti sumedėję augalai (kanadinė cūga, europinis maumedis, paprastieji ir raudonlapiai bukai, paprastasis, geltonžiedis ir rausvažiedis kaštonai, paprastieji ąžuolai ‚Fastigiata‘ bei ‚Cupressoides‘ formų, veimutinės pušys, europiniai kėniai, sibirinis kėnis, platanalapis raudonlapis klevas, rusinis maumedis ir t.t.).

Parkas buvo kuriamas, išplėtotas, performuojamas, praturtinamas ir egzotinėmis medžių bei krūmų rūšimis XIX a. pr. – XX a. pr. laikotarpiu. 1839 m. statistiniuose duomenyse rašoma, kad geriausias Telšių apskaitos sodas yra barono Antano Renė Renavo dvare.

Renavo dvaro parką sudaro dvi dalys, esančios abipus Varduvos upės: I – reprezentacinis parkas, esantis parterinėje dalyje, rūmų šiaurinėje pusėje, II – pietinėje rūmų dalyje, kitoje upės pusėje esantis kraštovaizdžio tipo parkas, XIX a. pab. performuotas iš medžioklėms organizuoti naudoto miško tipo parko.

Svarbiausiais medžiais reprezentacinėje parko dalyje išskiriami prie pat rūmų augantis stambiausias Lietuvoje glaustašakis paprastasis ąžuolas (Quercus robur ‚Fastigiata‘), kaip nurodoma – apie 1,4 m skersmens, geltonžiedis ir rausvažiedis kaštonai (Aesculus flava ir Aesculus x carnea), raudonlapiai paprastieji bukai (Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’), veimutinė pušis (Pinus strobus) bei Renavo dvaro parke augantis ir tikriausiai storiausias Lietuvoje platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus). Šlaituose auga miškinės lelijos (Lilium bulbiferum), sąžalynai girinės tulpės (Tulipa sylvestris) ir šliaužiančiosios žiemės (Vinca minor), taip pat miškinis pelėžirnis (Lathyrus sylvestris), saldžialapė kulkšnė (Astragalus glycyphyllos).

Parko vertybėmis laikomos ir medžių alėjos – prie įvažiavimo į dvaro sodybos reprezentacinę zoną esanti klevų alėja, trumpa liepų alėja ties įvažiavimu prie dvaro rūmų bei šiauriniame teritorijos pakraštyje prie įvažiavimo į ūkinę zoną esanti ąžuolų alėja.

Kraštovaizdžio tipo parkas yra 28 ha ploto, jame išlikę iškasti tvenkiniai, padaryti akmeniniai laiptai, suolai. Čia auga daugiausia vietinės augalų rūšys, bet floros įvairovė praturtinta ir introducentais. Šioje parko dalyje auga Storoji Renavo eglė – svarbus ir įdomus Lietuvos botaninis objektas. Tai paprastoji eglė (Picea abies), apie 150 metų amžiaus, 35 m aukščio ir 1,2 m skersmens, kuri dėl savo apimčių jau 1960 m. paskelbta gamtos paminklu, 1987 m. priskirta prie respublikinės reikšmės paminklų, o 2005 m. įrašyta į Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą.

Minėtina ir mažalapė liepa (Tilia Cordata), vadinama Daugiakamiene liepa, nes jai stipriai pasvirus, pagrindinio kamieno šoninės šakos kaikui bėgant tapo savarankiškais vertikaliais kamienais. Iš retesnių sumedėjusių augalų parke minėtini savaiminiai europiniai kėniai (Abies alba), paprastieji skroblai (Carpinus betulus), europiniai maumedžiai (Larix decudua) ir paprastosios vinkšnos (Ulmus laevis). O iš žolinių augalų labiausiai akį čia traukia pavasarį triskiaučių žibuoklių (Hepatica nobilis) ir vasarą plačialapės cicerbitos (Cicerbita macrophylla) sąžalynai. Parke galima stebėti retus ir apyrečius augalus – tuščiavidurius rūtenius (Corydalis cava), daugiametes blizges (Lunaria rediviva), baltijines gegūnes (Dactylorhiza longifolia), raudonasias gegūnes (Dactylorhiza incarnata), gražiažiedes avietes (Rubus deliciosus), paprastuosius žalčialunkius (Daphne mezereum), paupinius jonpaparčius (Matteuccia struthiopteris), šiurkščiuosius asiūklius (Equisetum hyemale) t.t.

Būtent Storoji eglė, daugiakamienė liepa ir stambiausias Lietuvoje glaustašakis paprastasis ąžuolas bene labiausiai vilioja išskirtiniais medžiais besidominčius žmones iš visos Lietuvos.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status