Pareigybės  pavadinimas 2013 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) 2014 m. IV ketv. Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo  užmokestis (su priedais ir priemokomis) litais
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Direktorius 2867
Vadybininkas 2529
Vyr. buhalteris 1976
Sargas 1302
Ūkvedys 345
Kiti techniniai darbuotojai 1035
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status