Korupcija – lotynų kalbos žodis, reiškiantis gadinimą, papirkimą.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Renavo dvaro sodyba yra suinteresuota, kad nebūtų korupcijos apraiškų – kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Nurodytais Renavo dvaro administracijos darbuotojų kontaktais galite pateikti informaciją apie Renavo dvaro sodybos darbuotojų neteisėtus veiksmus: korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio, nusikalstomos veikos požymių. Taip pat galite parašyti apie taisytinas Renavo dvaro sodyboje teikiamas paslaugas ar teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piknaudžiauti tarnybine padėtimi.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status