Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo metai

Finansavimo šaltinis

Projektas „Skraidančių būtybių beieškant – Oficinoje”

2019 m.

Mažeikių rajono savivaldybės biudžetas
    Projektas “Kol atmintis dar gyva…”

2019 m.

Mažeikių rajono savivaldybės biudžetas
Projektas „Kultūros paveldo objekto Renavo dvaro sodo rūsio remonto darbai, pritaikant šikšnosparnių žiemojimui ir edukacinei veiklai“

2020–2021 m.

Parama projektui įgyvendinti gauta per Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendinamą ŠV Lietuvos VVG teritorijos 2015–2023 m. Vietos plėtros strategiją  Nr. 42vs-ke-15-1-06754-pr001. Paramos lėšas sudaro Europos ŽŪ fondo kaimo plėtrai lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Projekto partneriai: Mažeikių rajono savivaldybės administracija bei Renavo dvaro sodyba.
Projektas „Renavo dvaras – vieta, kur prabyla praeities legendos“

 

2020 m.

Lietuvos kultūros tarybos fondo lėšos.
Projektas „Pažinkime dvaro kultūrą per edukacinius užsiėmimus“

 2020 m.

Mažeikių rajono savivaldybė
Konferencija „Prisiminkime Lauryną Ivinskį“

 2020 m.

LR Kultūros ministerija, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programa
 Europos paveldo dienų renginys „Interjero detalėse – XIX a.-XX a. pr. Renavo dvaro statinių istorija ir grožis“

 2021 m.

Kultūros paveldo departamentas
 Projektas „Laurynui Ivinskiui atminti“

 2021 m.

LR Kultūros ministerija
 Renginys pagal projektą „Baltų kvapų naktyje“

 2021 m.

Mažeikių rajono savivaldybė
     
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status